Weź udział w ogólnopolskiej akcji Clochee

„Miej oko na krem!”

i zdobądź nasz bestseller!

Intensywnie regenerujący krem / maska pod oczy
Clochee Simply Organic

Co należy zrobić, aby otrzymać produkt za darmo?

Krok 1
Kup dowolny krem
lub serum marki Clochee*.
Krok 1
Krok 2
Zachowaj paragon.
Krok 2
Krok 3
Prześlij dowód zakupu
przez formularz poniżej.
Krok 3
Krok 4
Firma Clochee wysyła bestseller na wskazany adres po zakończeniu akcji promocyjnej.
Krok 4

*Z wyłączeniem produktów linii Pure by Clochee i Baby&Kids.

Czas trwania: 17-30.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Wypełnij formularz

Partnerzy akcji

RODO i Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji MIEJ OKO NA KREM (dalej zw. Akcją) następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia Akcji, a także wydania produktów testerskich. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Akcji jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Clochee sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000470899, NIP 852-260-34-57 (dalej zwana: „Organizatorem”). Przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza firmie odpowiedzialnej za obsługę strony www.miejokonakrem.pl: SurmaCreation z siedzibą w Szczecinie, ul. Ledóchowskiego 16/18, który będzie przetwarzał je w celu organizacji Akcji tj. przeprowadzenia i wydania produktów testerskich.
  3. Na potrzeby Akcji przetwarzane są następujące dane uczestników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.
  4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Akcji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji i w związku z nim, jak również w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
  5. Uczestnik Akcji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.
  6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
  7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres mailowy Administratora: marketing@clochee.com 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin
Pon-Pt: 10:00-18:00